Начало Условия за ползване

Условия за ползване

Всички материали в сайта са на разположение на посетителите безплатно за лични и нетърговски цели при спазване на условията, посочени по-долу.

Цели текстове, както и части от текстове могат да бъдат възпроизвеждани само с позоваване на VisualCulture.bg и поставяне на връзки. Копирането и възпроизвеждането на съдържание, лого или друга информация на сайта, която е обект на авторски права, без изричното съгласие на VisualCulture.bg е забранено.

Коментарите под текстовете изразяват личното мнение на посетителите на сайта. Коментари, съдържащи нецензурно, вулгарно, обидно или незаконно съдържание, както и реклама на продукти и услуги или спам, ще бъдат изтрити. VisualCulture.bg си запазва правото да премахва потребителско съдържание, качено в сайта, по всяко време и по всякаква причина без предупреждение.

VisualCulture.bg не носи отговорност за съдържанието на материали, публикувани на сайта от трети страни, както и за действия или бездействие от страна на потребителя въз основа на информацията, която е представена на сайта от трети страни.

VisualCulture.bg не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на VisualCulture.bg за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица. VisualCulture.bg не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт. VisualCulture.bg не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

VisualCulture.bg има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

VisualCulture.bg може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на партньори).

VisualCulture.bg си запазва правото да извършва промени в общите условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, както и да променя съдържанието на сайта и да премахва линкове без предупреждение.

За всички неуредени с настоящите общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.