Артистът Артър Бордало създава животни от боклук в своята поредица от произведения на изкуството, за да привлече вниманието ни към проблемите със замърсяването с отпадъци, материали, които не се използват повторно, и тяхното въздействие върху планетата. Идеята тук е да се изобрази самата природа (в този случай това са животни) от материали, които причиняват нейното разрушаване.

Снимка/Артър Бордало
Снимка/Артър Бордало
Снимка/Артър Бордало
Снимка/Артър Бордало
Снимка/Артър Бордало
Снимка/Артър Бордало
Снимка/Артър Бордало
Снимка/Артър Бордало
Снимка/Артър Бордало
Снимка/Артър Бордало
Снимка/Артър Бордало
Снимка/Артър Бордало
Снимка/Артър Бордало
Снимка/Артър Бордало
Снимка/Артър Бордало
Снимка/Артър Бордало
животни от отпадъци на Артър Бордало
Снимка/Артър Бордало
Снимка/Артър Бордало
Снимка/Артър Бордало
Снимка/Артър Бордало
Снимка/Артър Бордало
Снимка/Артър Бордало
Снимка/Артър Бордало
Снимка/Артър Бордало
Снимка/Артър Бордало
Снимка/Артър Бордало
Снимка/Артър Бордало
Снимка/Артър Бордало
Снимка/Артър Бордало
Снимка/Артър Бордало
Снимка/Артър Бордало

Напишете отговор

Please enter your comment!
Please enter your name here