Студентът по индустриален дизайн Томек Мичалски проектира тази барака като убежище за хора, които имат нужда от почивка, уединение от другите хора, от света и ежедневието.

Според него:

Студена, влажна гора в контекста на топло място за лично пространство се предполага да спомогне за изграждане на характер, както и да предизвика емоции и желание за размисъл. Сградата и интериорът ще бъдат проектирани така, че да имат минимално въздействие върху флората и фауната.

Снимка/Томек Мичалски
Снимка/Томек Мичалски
Снимка/Томек Мичалски
Снимка/Томек Мичалски
Снимка/Томек Мичалски
Снимка/Томек Мичалски
Барака в гората от Томек Мичалски
Снимка/Томек Мичалски
Снимка/Томек Мичалски
Снимка/Томек Мичалски
Снимка/Томек Мичалски
Снимка/Томек Мичалски
Снимка/Томек Мичалски
Снимка/Томек Мичалски
Снимка/Томек Мичалски
Снимка/Томек Мичалски
Снимка/Томек Мичалски
Снимка/Томек Мичалски

Напишете отговор

Please enter your comment!
Please enter your name here