Канадският фотограф Мат Молой е усвоил техника на таймлапс фотография, чрез която наслоява стотици снимки и така създава поредица от „натрупване на време”. Снимките са слети в едно статично изображение, като така се показва движението на времето, промените в светлината и сянката – нещо подобно на фотографията с дълго експониране, но техниката на Молой позволява повече контрол. Фотографиите му изглеждат като картини, рисувани с четка.

Снимка/Мат Молой
Снимка/Мат Молой
Снимка/Мат Молой
Снимка/Мат Молой
Снимка/Мат Молой
Снимка/Мат Молой
Снимка/Мат Молой
Снимка/Мат Молой
Снимка/Мат Молой
Снимка/Мат Молой
Снимка/Мат Молой
Снимка/Мат Молой
Снимка/Мат Молой
Снимка/Мат Молой
Снимка/Мат Молой
Снимка/Мат Молой
Снимка/Мат Молой
Снимка/Мат Молой
Снимка/Мат Молой
Снимка/Мат Молой
Снимка/Мат Молой
Снимка/Мат Молой

Напишете отговор

Please enter your comment!
Please enter your name here