„The key in Hand” на японския артист Чихару Шиота се състои от повече от 50 000 ключове, висящи от червен облак от здраво преплетени конци. Инсталацията търси да изследва представата за памет, използвайки хиляди ключове, събрани от хора по целия.

Ключовете са познати и много ценни неща, които защитават важните хора и пространства в нашия живот. Те също така ни вдъхновяват да отворим вратата към непознати светове,

казва Чихару.

Снимка/Чихару Шиота
Снимка/Чихару Шиота
Снимка/Чихару Шиота
Снимка/Чихару Шиота
Снимка/Чихару Шиота
Снимка/Чихару Шиота
Снимка/Чихару Шиота
Снимка/Чихару Шиота
Снимка/Чихару Шиота
Снимка/Чихару Шиота
Лабиринт от ключове и прежда
Снимка/Чихару Шиота
Снимка/Чихару Шиота
Снимка/Чихару Шиота
Снимка/Чихару Шиота
Снимка/Чихару Шиота
Снимка/Чихару Шиота
Снимка/Чихару Шиота
Снимка/Чихару Шиота
Снимка/Чихару Шиота
Снимка/Чихару Шиота
Снимка/Чихару Шиота

Напишете отговор

Please enter your comment!
Please enter your name here