„Тежки метали” е серия от снимки, направени от британския фотограф, графичен дизайнер и илюстратор Албърт Севезо, продиктувана от нуждата му да проучва нови флуиди, форми, течности, мастила и метали. Снимките са получени чрез смесване на метален прах с мастило в различни флуиди.

Снимка/Албърт Севезо
Снимка/Албърт Севезо
Снимка/Албърт Севезо
Снимка/Албърт Севезо
Снимка/Албърт Севезо
Снимка/Албърт Севезо
Тежки метали от Албърт Севезо
Снимка/Албърт Севезо
Снимка/Албърт Севезо
Снимка/Албърт Севезо
Снимка/Албърт Севезо
Снимка/Албърт Севезо
tejki_metali_alberto_s_7
Снимка/Албърт Севезо
Снимка/Албърт Севезо
Снимка/Албърт Севезо

Напишете отговор

Please enter your comment!
Please enter your name here