Техническият факултет е част от в Университета на Южна Дания (SDU) и представлява споделена изследователска и образователна среда за четири различни института. Сградата е проектирана като една цяла обвивка, състояща се от пет сгради, свързани от мостове на няколко нива, които пресичат сърцевината на комплекса.

Снимка/C.F. Moller Architects
Снимка/C.F. Moller Architects
Снимка/C.F. Moller Architects
Снимка/C.F. Moller Architects
Снимка/C.F. Moller Architects
Снимка/C.F. Moller Architects
Снимка/C.F. Moller Architects
Снимка/C.F. Moller Architects
Снимка/C.F. Moller Architects
Снимка/C.F. Moller Architects
Снимка/C.F. Moller Architects
Снимка/C.F. Moller Architects
Снимка/C.F. Moller Architects
Снимка/C.F. Moller Architects
Техническият факултет на SDU, проектиран от C.F. Moller Architects
Снимка/C.F. Moller Architects
Снимка/C.F. Moller Architects
Снимка/C.F. Moller Architects
Снимка/C.F. Moller Architects
Снимка/C.F. Moller Architects
Снимка/C.F. Moller Architects
Снимка/C.F. Moller Architects
Снимка/C.F. Moller Architects
Снимка/C.F. Moller Architects
Снимка/C.F. Moller Architects
Снимка/C.F. Moller Architects
Снимка/C.F. Moller Architects
Снимка/C.F. Moller Architects
Снимка/C.F. Moller Architects
Снимка/C.F. Moller Architects
Снимка/C.F. Moller Architects
Снимка/C.F. Moller Architects
Снимка/C.F. Moller Architects
Снимка/C.F. Moller Architects

Напишете отговор

Please enter your comment!
Please enter your name here