Homeomorphism – Хомеоморфизъм

0

Турското студио Ouchhh създаде видео мапинга „Хомеоморфизъм”, базиран на кръгови, геометрични и непрекъснати трансформации с формата на купол. Хомеоморфизмът представлява непрекъсната деформация на едно топологично пространство в друго. Така например, чрез разтягане и огъване можем да деформираме триъгълник до квадрат, след това квадрата до окръжност, т.е. тези така добре познати от геометрията фигури са един и същи обект в топологията. Много форми, видими в природата, може да се отнесат към геометрията. В съответствие с класическата геометрия формите, които могат да се открият в природата, се състоят от линии и равнини, кръгове и сфери, триъгълници и конуси. Тези форми всъщност са силна абстракция на действителността, следователно ние се нуждаем от по-прости обекти, за да дадем форма и да разберем сложните структури, съществуващи в природата.

Във видеото може да видите как зрителят е в пълна тъмнина и гледа всички тези форми на природата, анимирани над него с хипнотична дълбочина и релефни ефекти.

Напишете отговор

Please enter your comment!
Please enter your name here